Kafedramiz xodimlari

Psixiatriya va narkologiya kafedrasi dastlabki kunlardanoq O’zbekiston olimlari va amaliyotchilarini tayyorlashda etakchi o’rinni egallab kelmoqda.

Hozirgi kunda kafedrada 12 nafar doimiy xodim ishlaydi, shu jumladan 4 nafar fan doktori. va 2 ta fan doktori.

Toshkent tibbiyot akademiyasining psixiatriya va narkologiya kafedrasi professor-o’qituvchilari professor Krilov bilan (markazda) delusional kasalliklar konferentsiyasida (2018)


Ashurov Zarifjon Sharifovich

Kafedra mudiri –  tibbiyot fanlari doktori,professor 

elektron pochta manzili:  zardil78@mail.ruZarif.ashurov@tma.uz

Tel:  291-47-15, (90) 315-12-33

ORCID
GOOGLE SCHOLAR

2002 yilda u 2 tamomlagan nd  Toshkent davlat tibbiyot instituti. 2012 yilda “TMA psixiatriyasi va giyohvandligi” kafedrasi mudiri etib tayinlandi.

Ilmiy qiziqish yo’nalishlari: giyohvandlik, geroin qaramligidagi postabstinent kasalliklarni davolash, alkogolizm, giyohvandlarda turli xil deviant xatti-harakatlar.

Ta’lim:

1995-2002 yillar Toshkent ikkinchi tibbiyot instituti, tibbiyot fakulteti

2002–2004 – Ikkinchi Toshkent davlat tibbiyot instituti, psixiatriya va narkologiya kafedrasi “Narkologiya” ixtisosligi bo’yicha klinik stajyor.

2014 yil 5 fevral – 2014 yil 16 may – Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti Psixiatriya va psixoterapiya kafedrasida “Psixiatriya” ixtisosligi bo’yicha boshlang’ich ixtisoslashuv kursi.

March 1, 2017 – April 27, 2017 – the course of primary specialization in the specialty “Psychotherapy” at the Department of Psychiatry and Psychotherapy, Tashkent institute of postgraduate medical education.


Khodjaeva Nazira Islamovna

Khodjaeva Nazira Islamovna

Professor

address: Tashkent Medical Academy, Psychiatry Department, 2 Farabi str., 100109 Tashkent, Uzbekistan

email: nazira.xodjaeva@tma.uz

ORCID
GOOGLE SCHOLAR

MD, professor of the Department of Psychiatry and Addiction of TMA. In 1974, she graduated from the department of psychiatry of the Tashkent State Medical Institute. She chaired the Department of Psychiatry and Addiction of TMA from 1990 to 2012.

She is the author of more than 200 scientific papers, scientific director of 5 PhD.

Areas of scientific interest: schizophrenia, drug addiction, cognitive deficits in drug addiction, alcoholism in women, depression, suicide, treatment of mental health disorders.

Graduated from:

1972 I Tashkent State Medical Institute (full-time)

1974 I Tashkent State Medical Institute (residency)

Employment

1966-1972 – student of I Tashkent State Medical Institute

1972-1974 – Clinical Resident of the Department of Psychiatry and Narcology, I Tashkent State Medical Institute

1974-1990 – Assistant, Department of Psychiatry and Narcology, I Tashkent State Medical Institute

1990-2005 – Head of the Department of Psychiatry and Narcology, II Tashkent State Medical Institute

2005-2012 – Head of the Department of Psychiatry and Narcology of the Tashkent Medical Academy

2012 – present – Professor, Department of Psychiatry and Narcology, Tashkent Medical Academy


Shadmanova Lola Shavkatovna

address: Tashkent Medical Academy, Psychiatry Department, 2 Farabi str., 100109 Tashkent, Uzbekistan

email: lola.shadmanova@tma.uz

ORCID
GOOGLE SCHOLAR

PhD, senior lecturer at the Department of Psychiatry and Narcology of TMA.  In 1991, she graduated from the Department of Psychiatry of the 1st Tashkent State Medical Institute.

Areas of scientific interest: drug addiction, alcoholism, the structure of affective disorders in patients with chronic alcoholism in remission, borderline mental disorders, mental health treatment, psychotherapy

Graduated:

1993th I Tashkent State Medical Institute (full-time)

1995 th. I Tashkent State Medical Institute (residency)

LABOR ACTIVITY

1987-1993 – student of I Tashkent State Medical Institute

1993-1995 – Clinical Resident of the Department of Psychiatry and Narcology, I Tashkent State Medical Institute

1995-2002 – Assistant, Department of Psychiatry and Narcology, I Tashkent State Medical Institute

2002-2005 – Senior Lecturer, Department of Psychiatry and Narcology, I Tashkent State Medical Institute

2005 – present – Senior Lecturer, Department of Psychiatry and Narcology, Tashkent Medical Academy


Talipova Nozima Shoolimovna

Senior lecturer of the department

address: Tashkent Medical Academy, Psychiatry Department, 2 Farabi str., 100109 Tashkent, Uzbekistan

email: nozima.tolipova@tma.uz

ORCID ID
GOOGLE SCHOLAR

 

Education:

1995-2002. The First Tashkent State Medical Institute

2002-2005. Master of Psychology and Narcology, First Tashkent State Medical Institute

Work experience:

2005 – 2017. Assistant of the Department of Psychiatry and Narcology of the Tashkent Medical Academy

2017 – Present. Senior Lecturer, Department of Psychiatry and Narcology, Tashkent Medical Academy

Scientific activity:

  1. Defended the master’s thesis on the topic: “Peculiarities of the course of female alcoholism according to the data of remote catamnesis”

The main areas of practice:

Acute and chronic psychotic disorders.

The main directions of scientific activity:

Features of the formation and flow of alcoholic psychoses in women.

 


Yadgarova Nargiza Fahritdinovna

Senior Lecturer, Ph.D.

address: Tashkent Medical Academy, Psychiatry Department, 2 Farabi str., 100109 Tashkent, Uzbekistan

email: n.yadgarova.tma@gmail.com

ORCID ID
GOOGLE SCHOLAR

 

Education:

1995 – 2002 y. student 2 – Tashkent State Medical Institute

2005 – 2008 y. resident master of the department of psychiatry and addiction TMA

Work experience:

2002 – 2005 y. therapist Republic Eye clinical hospital

2008 – 2013 y. assistant of the department of psychiatry and addiction TMA

2013 – 2016 y. senior lecture of the department of psychiatry and addiction TMA

2017 y. – Ph.D. doctoral student of the department of psychiatry and addiction TMA

 


Zokirov Mirzohid Mirsobitovich

Teaching Assistant

address: Tashkent Medical Academy, Psychiatry Department, 2 Farabi str., 100109 Tashkent, Uzbekistan

email: mirzoxid.zakirov@tma.uz

ORCID ID
GOOGLE SCHOLAR

Education:

1993-2000 – 1 Tashkent Medical Institute curative case.

2001-2004 – Master of the Tashkent Medical Academy at the Department of Psychiatry and Narcology

Work experience:

1993-2000 – student of 1 Tashkent Medinsky Institute

2001-2004 – Master of the Tashkent Medical Academy.

2005-present. – Assistant of the Department of Psychiatry and Narcology, Tashkent Medical Academy


Kevorkova Marina Anatolyevna

Teaching Assistant

address: Tashkent Medical Academy, Psychiatry Department, 2 Farabi str., 100109 Tashkent, Uzbekistan

email: m.kevorkova@tma.uz

ORCID ID
GOOGLE SCHOLAR

Education:

1998-2005:  student at 2nd Tashkent State Medical Institute, treatment faculty.

2005–2008: resident of Psychiatry Master Program, department of Psychiatry and Medical Psychology of Tashkent Medical Academy

Worked at:

1998 – 2005:        student at 2nd Tashkent State Medical Institute, treatment faculty.

2005 – 2008: resident of Psychiatry Master Program, department of Psychiatry and Medical Psychology of Tashkent Medical Academy

2008 – present: assistant of the Department of Psychiatry and Narcology of TMA 

 

 

Kim Denis Petrovich

Teaching Assistant

address: Tashkent Medical Academy, Psychiatry Department, 2 Farabi str., 100109 Tashkent, Uzbekistan

email: denis.kim@tma.uz

ORCID ID
GOOGLE SCHOLAR

Education:

2004-2011 Tashkent Medical Academy medical practice

2011 -2014 – student of the master’s degree of the chair of psychiatry and narcology of the Tashkent Medical Academy

Work experience:

2014 – to present. – Assistant of the Department of Psychiatry and Narcology of the Tashkent Medical Academy

Scientific activity:

2014 – defended the master’s thesis on the topic: “Features of therapy of patients with opium addiction with low motivation for treatment”


Rajabov Muzaffar Nematovich

Teaching Assistant

address: Tashkent Medical Academy, Psychiatry Department, 2 Farabi str., 100109 Tashkent, Uzbekistan

email: muzaffar.rajabov@tma.uz

ORCID ID
GOOGLE SCHOLAR

Education:

2005-2013 – student of the Tashkent Medical Academy of the Faculty of Medicine

2014-2017 – a master’s student in the direction of “Narcology” of the Department of Psychiatry and Narcology of the Tashkent Medical Academy

Work experience:

2017 – Assistant of the Department of Psychiatry and Narcology, Tashkent Medical Academy

Scientific activity:

2017 – defended his master’s thesis on the topic: “Clinical and social aspects of the formation of computer dependence in adolescents”, Tashkent

The main areas of practice:

Computer addiction in adolescents, neurotic disorders in narcological patients, depressive disorders.

The main directions of scientific activity:

Computer addiction in adolescents, neurotic disorders in narcological patients, depressive disorders.


Rajapbaev Inamjan Sheripbaevich

Teaching Assistant

address: Tashkent Medical Academy, Psychiatry Department, 2 Farabi str., 100109 Tashkent, Uzbekistan

email: i.rajabayev@tma.uz

ORCID ID
GOOGLE SCHOLAR

Education:

2004-2011 The Faculty of Medicine of the Tashkent Medical Academy.

2013-2016 –Management magistracy on narcology.

Work experience:

2004-2011 Student of the Tashkent Medical Academy.

2013-2016 – Master of the Tashkent Medical Academy.

2017 th. – present Assistant of the Department of Psychiatry and Narcology, Tashkent Medical Academy.

 


Umurov Nabijon Akbarovich

Teaching assistant

address: Tashkent Medical Academy, Psychiatry Department, 2 Farabi str., 100109 Tashkent, Uzbekistan

email: n.umurov@tma.uz

ORCID ID
GOOGLE SCHOLAR

EDUCATION:

2017, specialization in Psychiatry under the supervision of the Chief Psychiatrist of the Republic of Uzbekistan, Professor Alimov U.Kh. (Tashkent, Uzbekistan) at the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors

2014 – 2017, Master’s program in Narcology at the Tashkent Medical Academy

2007 – 2014, bachelor’s degree in “General Medicine” at the Tashkent Medical Academy

SCIENTIFIC AND PRACTICAL WORK:

2019-present – Teaching Assistant of the Department of Psychiatry and Narcology of the Tashkent Medical Academy

2017 – 2019 – Teaching Assistant of the Therapy Department №3 of the Tashkent State Dental Institute

 

 


Lyan Yekaterina Mikhaylovna

Teaching assistant

address: Tashkent Medical Academy, Psychiatry Department, 2 Farabi str., 100109 Tashkent, Uzbekistan

email: e.lyan@tma.uz

ORCID ID
GOOGLE SCHOLAR

EDUCATION:

2017, specialization in Psychotherapy under the supervision of the Chief Psychiatrist of the Republic of Uzbekistan, Professor Alimov U.Kh. (Tashkent, Uzbekistan) at the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors

2014 – 2017, Master’s program in Psychiatry at the Tashkent Medical Academy

2007 – 2014, bachelor’s degree in “General Medicine” at the Tashkent Medical Academy

SCIENTIFIC AND PRACTICAL WORK:

2018-present – Assistant of the Department of Psychiatry and Narcology of the Tashkent Medical Academy

2016 – 2018 – Psychiatrist at the City Clinical Psychiatric Hospital (Tashkent, Uzbekistan)

2014 – General practitioner at Family Clinic No. 54 ((Tashkent, Uzbekistan)

 


Turdiyeva Muyassar Ernazarovna

Teaching assistant

address: Tashkent Medical Academy, Psychiatry Department, 2 Farabi str., 100109 Tashkent, Uzbekistan

email: m.turdieva@tma.uz

ORCID
GOOGLE SCHOLAR

EDUCATION:
2008 – 2015 Tashkent Medical Academy (medical business)

2015 – 2018 master’s degree resident of the Department of Psychiatry and Addiction TMA

Labor activity:

2018 – p.t. Assistant of the Department of Psychiatry and Narcology of TMA


Khayredinova Inara Ilgizovna

Ph.D. doctoral student of the department

inara.xayredinova@tma.uz

2013 yilda u TMA psixiatriya va narkologiya bo’limini tamomlagan.

Ilmiy yo’nalishlar: giyohvandlik, alkogolizm, giyohvandlik, toksik psixozlar, kenevirga qaramlik, o’spirinlarda gashish giyohvandligining klinik xususiyatlari, giyohvandlikning psixoterapiyasi va farmakologik terapiyasi.

 


Shin Zoya Vitaleyva

Ph.D. kafedra doktoranti

zoyashin@tma.uz

2015 yilda u TMA psixiatriya va narkologiya bo’limini tamomlagan.

Ilmiy qiziqish yo’nalishlari: psixiatriya, psixoterapiya