Ashurov Zarifjon Sharifovich

Kafedra mudiri – dotsent, tibbiyot fanlari nomzodi, Ashurov Zarifjon Sharifovich

elektron pochta manzili:  zardil78@mail.ruZarif.ashurov@tma.uz

Tel:  291-47-15, (90) 315-12-33

ORCID
GOOGLE SCHOLAR

2002 yilda u 2 tamomlagan nd  Toshkent davlat tibbiyot instituti. 2012 yilda “TMA psixiatriyasi va giyohvandligi” kafedrasi mudiri etib tayinlandi.

Ilmiy qiziqish yo’nalishlari: giyohvandlik, geroin qaramligidagi postabstinent kasalliklarni davolash, alkogolizm, giyohvandlarda turli xil deviant xatti-harakatlar.

Ta’lim:

1995-2002 yillar Toshkent ikkinchi tibbiyot instituti, tibbiyot fakulteti

2002–2004 – Ikkinchi Toshkent davlat tibbiyot instituti, psixiatriya va narkologiya kafedrasi “Narkologiya” ixtisosligi bo’yicha klinik stajyor.

2014 yil 5 fevral – 2014 yil 16 may – Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti Psixiatriya va psixoterapiya kafedrasida “Psixiatriya” ixtisosligi bo’yicha boshlang’ich ixtisoslashuv kursi

2017 yil 1 mart – 2017 yil 27 aprel – Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti Psixiatriya va psixoterapiya kafedrasida “Psixoterapiya” ixtisosligi bo’yicha boshlang’ich ixtisoslashuv kursi.

Ilmiy faoliyat:

2010 yil – “Turli xil ijtimoiy moslashuv va differentsial terapiyani optimallashtirish bilan bog’liq bo’lgan ayol alkogolizmining klinik xususiyatlari” dissertatsiya himoyasi, Toshkent

2017 yil – “Deviant xulqli bemorlarda alkogolizm va giyohvandlikning klinik xususiyatlari” doktorlik dissertatsiyasini himoya qilish, Toshkent

Amaliy faoliyatning asosiy yo’nalishlari:

Improving the treatment and rehabilitation and preventive measures for alcoholism and opium addiction in patients with deviant behavior in premorbid, taking into account clinical and psychopathological characteristics, as well as personality-biological and socio-psychological factors

The main directions of scientific activity:

Optimization and improvement of treatment and rehabilitation and preventive measures for dependence on surfactants, taking into account clinical and psychopathological characteristics, as well as personality-biological and socio-psychological factors

Major scientific papers over the past 5 years:

Articles and abstracts:

Ashurov Z. Sh., Khodzhaeva N.I. Clinical features of chronic alcoholism in patients with deviant behavior // Medical Journal of Uzbekistan. – Tashkent, 2013. – No. 1. – S. 43-45. (14.00.00; No. 8).
Ashurov Z. Sh., Khayredinova I. I. Characterization of aggression and deviation from normal social functioning in the structure of the deviant behavior of patients with alcoholism // Medical Journal of Uzbekistan. – Tashkent, 2013. – No. 2. – S. 32-34. (14.00.00; No. 8).
Ashurov Z. Sh., Khodzhaeva N.I., Khayredinova I.I. Drug and psychotherapeutic correction of aggressive behavior of patients with alcoholism // Uzbekistan Medical Doctor Associative Bulletins. – Tashkent, 2013. – No. 2. – S. 56-58. (14.00.00; No. 17).
Ashurov Z. Sh., Shin Z. V. The relationship of aggressive behavior with the dynamics of alcoholism // Medical Journal of Uzbekistan. – Tashkent, 2013. – No. 3. – S. 20-22. (14.00.00; No. 8).
Ashurov Z. Sh., Khodzhaeva N.I. Deviant behavior in patients with alcoholism with comorbid personality disorders // Neurology. – Tashkent, 2013. – No. 1. – S. 32-39. (14.00.00; No. 4).
Khodzhaeva N.I., Ashurov Z. Sh., Abdullaeva G.K., Kim D.P., Ropizhonov A.I. Features of motives in various groups of drug addicts // Medical Journal of Uzbekistan. – Tashkent, 2014. – No. 1. – S. 18-20. (14.00.00; No. 8).
Khodzhaeva N.I., Shadmanova L. Sh., Ashurov Z. Sh., Sultanov Sh. Kh., Yusupov S.R. Clinical features of post-withdrawal states of heroin addiction and factors in the formation of remissions // Medical Journal of Uzbekistan. – Tashkent, 2014. – No. 1. – S. 66-69. (14.00.00; No. 8).
Ashurov Z. Sh., Khayredinova I. I. Premorbid characterization of individuals with opioid dependence related to the formation of an illegal behavior vector // Neurology. – Tashkent, 2014. – No. 1. – S. 25-27. (14.00.00; No. 4).
Ashurov Z. Sh., Kim D.P., Abdullaeva G.K. Comparative evaluation of the effectiveness of motivational psychotherapy in patients with drug addiction // Uzbekistan Medical Doctor Association Association Bulletins. – Tashkent, 2014. – No. 1. – S. 86-88. (14.00.00; No. 17).
Ashurov Z. Sh., Shadmanova L. Sh., Usmonov O. T., Sydykov Kh. B. Modern concepts in the rehabilitation of drug addicts // Medical Journal of Uzbekistan. – Tashkent, 2014. – No. 2. – P. 128-131. (14.00.00; No. 8).
Ashurov Z. Sh. Addictive patients with deviant behavior and their relatives // European Science Review.– Austria, 2015. – No. 11-12. – S. 64-65. (14.00.00; No. 19).
Ashurov Z. Sh., Khasanova K.D. Influence of personality and clinical-psychopathological characteristics on the level of social maladaptation of patients with opium addiction // Uzbekistan Doctor, Association of Bulletins. – Tashkent, 2015. – No. 1. – S. 75-79. (14.00.00; No. 17).
Ashurov Z. Sh. Clinis-biological features of alcoholism in patients with deviant behavior // European Science Review.– Austria, 2016. – No. 1-2. – S. 45-47. (14.00.00; No. 19).
Ashurov Z.S. Socio-demographic characteristics of patients with opiate addiction with deviant behavior // Neurology. – Tash-kent, 2016. – No. 2. – S. 37-38. (14.00.00; No. 4).
Ashurov Z. Sh. Results of comparing neuroimaging of persons with alcohol and opiate addiction with deviant behavior // Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Akhborotnomasi. – Tashkent, 2016. – No. 2. – S. 58-60 (14.00.00; No. 13).
Ashurov Z. Sh., Khodzhaeva N. I. Features of psychotherapy of alcohol dependence in patients with deviant behavior / Methodological recommendations. – Tashkent. – 2012 .– 24 p.
Ashurov Z. Clinical and biological characteristics of opium addiction in patients with deviant behavior // Siberian Bulletin of Psychiatry and Addiction. – Tomsk, 2016. – No. 2 (91). – S. 58-62.
Ashurov Z. Sh., Shin Z. V, Rashidova L. A. A multi-parameter comparative analysis of changes in the EEG in patients with alcoholism with deviant behavior // Neurology. – Tashkent, 2014. – No. 2. – S. 103-104. (14.00.00; No. 4).
Kuchkarov U. I., Khodzhaeva N. I., Ashurov Z. Sh., Neurosis-like disorders in the structure of heroin addiction // Materials for the IX international scientific and practical conference “Find insights on European science 2013”. – Sofia, 2013 .– S. 42-44.
Ashurov Z. Sh., Xo’jaeva NI, Sultonov Sh. X. Abstinensiyadan keyingi kasalliklarning astenoadinamik opsiyasini tuzatish // Turkiya psixofarmakologiya assotsiatsiyasi (TAP) 6-Xalqaro psixo-farmakologiya kongressi. 30 oktyabr-3 noyabr. Turkiya (Antaliya), 2013 .– S.9-10.
Ashurov Z. Sh., Xo’jaeva NI, Sultonov Sh. X. Post-retinozli disoderlarning asteno-adinamik variantini davolash // Turkiya psixofarmakologiya assotsiatsiyasi (TAP) VI Xalqaro psixofarmakologiya kongressi. 30 oktyabr – 3 noyabr, Turkiya (Antaliya), 2013 yil. – S.102-103.
Ashurov Z. Afyunga qaramlik klinikasida affektiv buzilishning antidepressant terapiyasi // Turk psixofarmakologiya assotsiatsiyasi (TAP) VI Xalqaro psixofarmakologiya kongressi. – Turkiya (Antaliya) 2014 yil 16-20 aprel. – R.26.